Photo 1 Photo 2 Photo 3
Anna Malesza
ur. 3 wrze¶nia 1992 r. w Goleniowie. Studentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. zw. Marcina Baranowskiego. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształc±c± Szkołę Muzyczn± II st. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, zwan± „Szkoł± Talentów” w klasie skrzypiec mgr Jana Romanowskiego. Anna Malesza jest laureatka wielu nagród:

I nagroda
na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Toruniu oraz nagrody pozaregulaminowe: nagroda ufundowana przez Nadburmistrza Getyngi – Wolfganga Meyera w postaci koncertu z Getyńsk± Orkiestr± Symfoniczn±, nagroda ufundowana przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej – Sławomira Chrzanowskiego w postaci koncertu w sezonie artystycznym 2014/2015, nagroda ufundowana przez Dyrektora Artystycznego Filharmonii Częstochowskiej – Adama Klocka w postaci koncertu, nagroda ufundowana przez Przewodnicz±cego Rady Miasta – Mariana Fr±ckiewicza w postaci koncertu w sezonie artystycznym 2014/2015, nagroda ufundowana przez Prorektora Akademii Muzycznej w Poznaniu im. I. J. Paderewskiego w postaci koncertu (2013r.).

I nagroda
na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w D±browie Górniczej oraz nagrody pozaregulaminowe: nagroda przyznana za wybitn± osobowo¶ć w opinii artystów – muzyków Filharmonii Zabrzańskiej oraz nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach za najlepsze wykonanie utworu Jana Wincentego Hawela „Cadenza per violino e pianoforte"

I nagroda
na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu oraz nagroda pozaregulaminowa: Koncert w Filharmonii Wrocławskiej (2012r.)

II nagroda
na XII Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie oraz nagrody pozaregulaminowe: Recital w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Koncert z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Dolno¶l±skiej w Jeleniej Górze oraz nagrodę specjaln± ufundowan± przez European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) w postaci koncertów na terenie Europy (2012r.)

GRAND PRIX
na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów w Krakowie oraz nagroda specjalna – koncert z Filharmoni± Krakowsk± (2011r.)

II nagroda
na II Międzynarodowym Konkursie im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu (2009r.)

I nagroda
na VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie oraz nagroda specjalna – koncert z Filharmoni± Pomorsk± w Bydgoszczy (2008r.)

Do znacz±cych sukcesów Anny Maleszy należ± również: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, Nagroda Miasta Poznania, Kolejnym wyróżnieniem jest prestiżowy tytuł Laureata Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” za wybitne osi±gnięcia artystyczne – Warszawa, 2011 r. Anna, podczas kursów mistrzowskich doskonaliła swoje umiejętno¶ci pod okiem: prof. Marcina Baranowskiego, prof. Jana Staniendy, prof. Jadwigi Kaliszewskiej, prof. Aureliusza Golińskiego, mgr Jana Romanowskiego, a w roku 2011 w klasie Maxima Vengerova oraz Bartłomieja Nizioła.
Anna koncertowała jako solistka z towarzyszeniem orkiestr: Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Poznańskiej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Symhony Orchestra RTE w International Concert Hall w Dublinie. W Moskwie, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej i kameralnej. Anna koncertowała również w Studio Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a w ramach stypendium Towarzystwa im. W. Lutosławskiego w 2013 r. uczestniczyła w Festiwalu Witolda Lutosławskiego „Łańcuch X”, którego zwieńczeniem był występ na koncercie inauguracyjnym IX Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Zamku Królewskim w Warszawie.
Design Łukasz Sikorski Piotr Miler. © Copyright 2014 Anna Malesza